Podczas gdy na wielu macewach nazwiska zmarłych zapisano tylko hebrajskimi literami, zasady transkrypcji stosowane przez kamieniarzy były bardzo niespójne i opierały się głównie na uproszczonej pisowni jidysz; co więcej, zmarli nosili nazwiska polskie, niemieckie, rosyjskie i hebrajskie. Dlatego musieliśmy stworzyć własny system transkrypcji hebrajskiego zapisu z powrotem do zapisu łacińskiego, uwzględniający te okoliczności, a pomogły nam w tym macewy, na których nazwiska zapisano zarówno literami hebrajskimi, jak i łacińskimi.

Opracowaliśmy system, który w naszym przekonaniu najpełniej oddaje metody transkrypcji stosowane przez warszawskich Żydów, przy czym za każdym razem staraliśmy się zrozumieć nazwisko i znaleźć jego pochodzenie. W rezultacie nazwiska niemieckie zapisaliśmy według zasad języka niemieckiego, natomiast polskie, nieliczne rosyjskie, pojedyncze hebrajskie i takie, których pochodzenia nie byliśmy w stanie stwierdzić zapisaliśmy według zasad języka polskiego. Wyszukiwarka na naszej stronie jest rowiązaniem, które stara się sprostać jednocześnie wielorakiej transkrypcji.

Autorzy systemu transkrypcji: Witold Wrzosiński, Magdalena Braniewska, Remigiusz Sosnowski.