Dane do naszej bazy zostały zebrane z inskrypcji na cmentarzach żydowskich w miejscowościach, których lista widoczna jest w zakładce "Bazy". Lista ta jest systematycznie powiększana o kolejne spisane cmentarze.

Inwentaryzacja cmentarza żydowskiego w Warszawie miała miejsce w latach 2006-2010. W latach 2010-2011 spisaliśmy dane z cmentarzy żydowskich Województwa Mazowieckiego, a w 2012 r. założyliśmy Fundację Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich, która prowadzi pracę na kolejnych cmentarzach znajdujących się na terenie Polski.

Projekt stworzenia internetowej bazy danych Cmentarza przy ul. Okopowej był od początku sponsorowany przez Pana Emila Karafiola oraz Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie

Inwentaryzacja Mazowsza była możliwa dzięki stypendium z Funduszu Promocji Twórczości Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środkom Pana Emila Karafiola i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Inwentaryzację cmentarza w Szydłowcu umożliwili pp. Mel i Deana Fishman z Thornhill w Kanadzie. Opracowanie w 2013 r. cmentarzy regionu lubelskiego, większości Podlasia oraz Łomży sfinansowana została w całości ze środków Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Jesienią 2014 r. na zlecenie Muzeum Historii Żydów Polskich zinwentaryzowane zostały cmentarze w Krzepicach, Katowicach, Piotrkowie Trybunalskim, Gliwicach (nowy cmentarz) oraz częściowo nekropolia w Radomsku. W 2015 r. dzięki kolejnej umowie z Muzeum dokończyliśmy prace w Radomsku oraz rozpoczęliśmy w Białymstoku. W tymże roku dzięki dotacji Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie spisaliśmy cmentarze w Krynkach, Jasionówce i Tykocinie. W roku 2016 nagroda im. Malcolma Sterna przyznana Fundacji przez IAJGS umożliwiła zakończenie projektu w Białymstoku. W tym samym roku dzięki grantowi Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce spisane zostały cmentarze w Żywcu i w Kętach. W roku 2017 dzięki kolejnemu grantowi Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce spisany został cmentarz w Starachowicach a dotacja z JRI-Poland umożliwiła rozpoczęcie spisywanie cmentarza w Tomaszowie Mazowieckim.

Dodane do bazy zostały również zdjęcia z cmentarza w Prudniku wykonane i udostępnione nam przez Łukasza Wylęgałę, z których odczytaliśmy dane osób pochowanych.

Daty w bazie zapisywane są kolejności amerykańskiej tj. miesiąc, dzień i rok.

UWAGA: Wszystkie zdjęcia, tłumaczenia inskrypcji i systemy numeracji w naszej bazie są wyłączną własnością autorów i objęte są pełnymi prawami autorskimi.